WYBRANE REALIZACJE
Autostrada A2

W roku 2011/2012 realizujemy roboty przy budowie Autostrady A2 na odcinku Stryków - Konotopa

- ułożenie wraz z wykonaniem zasypki i zabruków przepustów betonowych,
  PEHD i stalowych
- fundamenty i strefy przejściowe, kanały
- zaszalowanie wysp
- budowa wysp dzielących, dylatacje z wypełnieniem szczelin, wykonanie
  i montaż barier, roboty zbrojeniowe i betonowe, ułożenie studzienek i inne
  roboty wykończeniowe

Inwestorem budowy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
PARTNERZY
  • Leitner
  • Polimex
  • Strabag
  • Tatralift
swierczek@sacz.pl
+48 18 443 00 43